:: צוואות וירושות

רבים אינם יודעים את ההבחנה בין צוואה לירושה. רבים אף כלל אינם יודעים מה הפרוצדורה המשפטית לאחר פטירתו של קרוב. טבעו של אדם לא לחשוב על יום פטירתו.  אולם סוגיה זו קיבלה חשיבות משפטית גבוהה בידי המחוקק והפסיקה.

צוואה הינה מסמך משפטי אישי אשר מקנה למוריש חופש פעולה באשר ייעשה בעיזבונו לאחר לכתו. חוק הירושה, תשכ"ה- 1965 מפרט את סוגי הצוואות השונות ואופן עריכתן כך שצוואה אשר עומדת בתנאי החוק הינה כשרה.

יש חשיבות רבה באופן ניסוח צוואה, עמידה בתנאיי החוק וחופש הביטוי של המנוח. מדובר בתחום רחב אשר מאפשר ליורשים להתנגד לצוואה קיימת, מעלה סוגיות באשר לכשירות הצוואה ומעמד בין הזוג שנותר בחיים. צוואה אשר עומדת בתנאיי החוק תאושר על ידי רשם הירושות ויתקבל צו המורה על קיום הצוואה.

במקרה בו המנוח לא הותיר צוואה, חוק הירושה קובע את אופן חלוקת עזבונו של המנוח בהתאם ליורשיו. תפקידו של רשם הירושות לבדוק את יורשיו של המנוח ולאשר את החלוקה השווה ביניהם באמצעות מתן צו קיום ירושה.

עורכת הדין מור כרמי בקיאה בתחום הצוואות והירושות ומציגה בפני הלקוח את ההבחנה והחשיבות הקיימת בין צוואה לירושה. אופן עריכת צוואה כשרה תוך עמידה בתנאי החוק, הסכמי יורשים, התנגדויות לצוואות  ומינוי מנהל עזבון.  כמו כן הינה מלווה את בני משפחה של המנוח בהליך המשפטי בפנייה לקבלת צו קיום צוואה או ירושה.