מה בין הלחימה באוקרינה לפס"ד ישראלי:


הלחימה העצובה באוקראינה גרמה לי לחשוב על פסק דין שניתן לפני כחודש בבית המשפט לענייני משפחה, ובו אזרחית אוקראינית תבעה סעד של אכיפת פסק דין למזונות שניתן נגד אזרח ישראלי.

הסיפור הוא כזה, בשנת 2013 הגיעה האישה לישראל והתגוררה בה משך מספר חודשים בלבד. היא נישאה לאיש, אזרח ישראלי ולשניים נולד בן. לימים הצדדים נפרדו והאישה חזרה לאוקראינה, שם היא פתחה בהליך לחיוב האב במזונות. בית המשפט באוקראינה נתן פסק דין המחייב את האב לשלם לתובעת מידי חודש.

בהמשך הגישה האישה את פסק הדין בישראל כדי שתוכל לגבות מהאב את דמי המזונות.

תחילה האבהעלה טענה הנוגעת לעצם אבהותו, אך לאחר בדיקת רקמות בה נתברר כי הוא אכן האב, והטענה נדחתה.

הוסיף האב וטען שניתן פסק דין קודם באוקריאינה, שנתיים לפי פסק הדין של המזונות, השולל את זכויותיו כהורה ולכן לא ייתכן שמצד אחד נשללו זכויותיו ההוריות ומצד שני יחוייב במזונות. לטענתו הדבר נוגד את תקנת הציבור.

תחילה התייחס בית המשפט הישראלי לפסק הדין האוקראיני ופירט כי כעולה ממנו, על פי החוק האוקראיני, קיימת אפשרות לשלב בתביעה אחת עתירה לשלילת זכויות הוריות, אימוץ, אפוטרופסות ומשמורת ילדים יחד עם תביעה למזונות. עוד הסביר בית המשפט הישראלי על כך שגם בשיטת המשפט הישראלית ייתכנו מקרים שבהם בית משפט מגביל אפוטרופסות או מייחד האפוטרופסות להורה אחד תוך שלילת האפוטרופסות של ההורה האחר, אך אין בכך כדי לגרוע מהחבות של ההורה שנשללה אפוטרופסותו לזון את ילדו.

בית המשפט קבע שדווקא קבלת הטיעון של הנתבע עלול לנגוד את תקנת הציבור שכן המשמעות האפשרית היא שהורה שלא מעוניין לשלם מזונות, ינתק הקשר עם הקטין יימנע ממילוי חובות הוריות וכך גם יקבל "פרס" בדמות פטור מאכיפת פסק מזונות. שלילת אפוטרופסות או ביטולה אינה שוללת חיובים הנגזרים ממוסד ההורות, כך שהורה מחויב כלפי ילדו גם במצבים של שלילת או הגבלת אפוטרופסות.

בסופו של דבר בית המשפט קיבל את התביעה וחייב את האב לשלם מזונות על פי פסק הדין של בית המשפט באוקריאינה.

ומדוע הבאתי את פסק הדין הזה?

כי מיד צצה אצלי מחשבה משפטית על תוקפו של פסק דין שניתן בבית משפט מוסמך שאיבדה את עצמאותה…. האם ניתן לשוב ולתקוף אותו? באילו עילות ומה הסיכויים של ההליך המשפטי.

נסיים בתקווה כנה לשלום ושלווה ברחבי העולם, לחופש וחירות של כל בני האדם באשר הם.


פרטי פסק הדין -(אפ״ח (נצ') 50507-10-19‏ ‏ פלונית (תושבת חוץ) אלמוני (קטין) נ' פלוני)