:: גישור

הגישור הינו  תהליך רצוני של הצדדים, אשר שם לו למטרה את יישוב הסכסוך באמצעות הדברות ישירה והקשבה בין הצדדים בסיוע צד שלישי ניטראלי, המגשר. בגישור יימצאו הצדדים את הנתיב  לפתרון הולם, המוסכם על שניהם, שיאפשר שיקום והמשך מערכת יחסים תקינה גם לאחר סיום התהליך.

בתחילת הליך הגישור הצדדים מגדירים את הסוגיות אשר אינן מוסכמות. במהלך הגישור יעמיקו ויציגו כל אחד מהצדדים את הצורך האישי שלו. תפקידו של המגשר לסייע לצדדים ליצור שיח והקשבה אחד לשני תוך בניית הסכמות ויכולת לתקשר יחד גם בעתיד.

הגישור מתקיים על פי רוב בסדרה של מפגשים רציפים, תוך הקפדה על מפגש אישי ונפרד עם כל אחד מהצדדים. קיום פגישות נפרדות מספק יכולת התבטאות רחבה יותר של צד אחד, וקיום שיחה עמוקה ללא נוכחות הצד השני.

 

תכליתו של הליך הגישור הינו ליצור יכולת הקשבה וניהול קונפליקטים בין צדדים באמצעות הידברות ויצירת הסכמות. בדרך זו יצליחו הצדדים לסיים את הסכסוך במהרה, לחסוך בעלויות כספיות ובעיקר לצאת לדרך חדשה של תקשורת משותפת עם הצד השני.

 

עורכת הדין מור כרמי מנהלת את הליך הגישור ברגישות, הבנה של מורכבות הקונפליקט לכל אחד מהצדדים. בעבודה משותפת עם הצדדים מפרקת לגורמים כל סוגיה וביחד מביאה את הצדדים אל פתרון הסכסוך.