יפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך הינו מסמך משפטי שכל אדם בגיר יכול לערוך בהיותו צלול ובר דעת. באמצעות הייפוי כח המתמשך מסמיך האדם, מבעוד מעוד, מי ינהל את ענייניו הכלכליים והבריאותיים ככל שיגיע למצב בו הינו שלול יכולת קוגניטיבית. הייפוי כח המתמשך מופקד אצל האפוטרופוס הכללי וניתן למימוש רק לאחר שיוצגו בפניו אישורים רפואיים המעידים על מצבו הבריאותי של האדם.

המסמך נכנס לתוקף עת הגיעו של אדם למצב בו אינו מסוגל באופן מנטלי לקבל החלטות עבור עצמו. באופן הזה אדם יודע מראש איך ומי יטפל בו ובנכסיו, האדם הממונה מודע ומבין את ההשלכות בהסכמתו לטפל באדם.

באמצעות הייפוי כח המתמשך ניתן ליצור מארג משפטי- טיפולי לעתיד לבוא, ולנטוע וודאות ושקט נפשי באדם אשר עורך המסמך.

עורכת הדין מור כרמי הינה בעלת הסמכה מטעם משרד המשפטים לערוך ייפוי כח מתמשך, מסמכי הבעת רצון, הנחיות מקדימות וייצוג באפוטרופסות.