:: גבייה בהוצאה לפועל

נושא סבוך ומורכב, המשפיע על משפחות רבות. סוגיה מורכבת אשר, ברוב המקרים, באופן שרירותי הופכת את האישה "לזוכת מזונות" ואת הגבר "לחייב במזונות". אולם לא תמיד כך פניי הדברים.

הנושא המדובר נוגע לזוגות גרושים רבים, אולם מרבית הנשים מחליטות באופן מודע להתעלם מהנושא ולא לנקוט בהליכים בעיקר מטעמים כלכליים ולעיתים אף חוששות מהגבר. במקרים אלו, בהגברים נוטים להתעלם מהחוב או ממהרים לשלם ללא בדיקה של החוב לאשורו.

הגדרת משמעות המילה "מזונות"- מקורה מהמילה לזון, לספק צרכים. צרכים בסיסיים של ילדי בני הזוג בהיותם קטינים (טרם מלאו להם 18 שנה), ולעיתים אף לאחר מכן עד תום שירותם הצבאי. היינו, כספי המזונות הינם עבור הילדים לסיפוק צרכי המחייה שלהם. מטבע הדברים, האישה מקבלת את הכספים לחשבונה בבנק והיא אשר עושה בהם שימוש בפועל, אולם  כספי המזונות מיועדים  לילדים בלבד.

במה דברים אמורים? בני זוג מתגרשים, ניתן פס"ד לחיוב הבעל במזונות והשתתפות במחצית הוצאות חינוך ובריאות. המקרים הנפוצים הינם; איחורים בתשלומים החודשיים, הפחתת סכומים ללא כל הסבר מראש, היעדר הצמדה למדד, או היעדר תשלום בכלל ועוד מקרים דומים. בני זוג נאבקו זה בזו משך תקופה ארוכה במהלך הגירושין, וכעת כשכבר קיים פסק הדין המיוחל, אפסו הכוחות והצדדים לא ממשים את אשר נלחמו עבורו וזכאים לו עפ"י דין.

חוק ההוצאה לפועל תשכ"ז- 1967, מקנה מעטפת הגנה לאישה בתור זוכת מזונות. חוב במזונות הינו בעל דין קדימה ומשכך נחשב לבעל חשיבות מרובה בגבייתו. התפיסה המשפטית הינה כי לא יעלה על הדעת שאדם לא יזון את ילדיו, גם אם זה אומר לנקוט כנגדו בהליכים קיצוניים כגון מאסר.

אולם טרם פנייה ללשכת ההוצאה לפועל יש ללמוד ולהבין את המצב המשפטי של כל זוג ולתכנן את אופן ביצוע הגבייה על מנת שיהיה אפקטיבי ומהיר. באשר לגברים, חוק ההוצאה לפועל מעניק הגנות ראויות לחייב במזונות ויש להכירן לעומק טרם תשלום החוב לאישה.

עורכת הדין  מור כרמי מכירה את תחום הגבייה בהוצאה לפועל לעומק. הינה מייצגת בכל לשכות ההוצאה לפועל בארץ גברים ונשים. עורכת הדין מור כרמי מאמינה כי כל אחד מבני הזוג צריך לקבל את שנפסק לו לקבל או לתת ע"י בית המשפט. מתוך אמונה זו היא פועלת בתיקי הגבייה השונים.